Monographs

 • Vácha, J.: Critical Comparative Review of the Life Span of Red Blood Cells in Mammals. Academia, Praha, Acta Sc. Nat. Brno 13(5): 1-47, 1979
 • Vácha, J.: The Problem of Normality in Biology and and Medicine. Avicenum, Praha, 1980, 1983 (1. and 2. Edition, in Czech)
 • Vácha, J.: Postirradiational Oscillations of Erythropoiesis in Mice. Academia, Praha, Acta Sc. Nat. Brno 16(2): 1-52, 1982
 • Vácha, J.: Red Cell Life-Span, in: Agar, N.S., Board, P.G. (Eds.): Red Blood Cells of Domestic Mammals. Elsevier/North - Holland Biomedical Press, Amsterdam-New York-Oxford, 1983, p. 67-132
 • Pospíšil, M., Vácha, J.: Individual Radiosensitivity - Its Mechanisms and Manifestations. Academia, Praha, 1983 (in Czech); Moskva, Energoatomizdat 1986 (in Russian)
 • Vácha, J.: Human Health, in: V. Mezřický et al.: Environment - A Matter of Public and Private Interest. Práce, Praha, 1986, pp. 100-136 (in Czech)
 • Vácha, J.: Ferrokinetics and Erythropoiesis : Radiobiological Aspects. D. Sc. Thesis, Institute of Biophysic, Czechoslovak Academy of Sciences, Brno, 1987 (in Czech)
 • Vácha, J.: Radiosensitivity and Normality of an Organism. Chapters on General Experimental Pathology. Habil.Thesis, Medical Faculty, Masaryk´s University of Brno, Brno 1990 (in Czech)
 • Vácha, J.: Pathological Physiology I - IV. Publishing House of Masaryk University, Brno 1993, 1994, 1999 (in Czech)
 • Vácha, J.: Health, Disease, Normality. Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, 2004
 • Vácha, Jiří: Neadaptacionistické koncepce evoluce jsou v menším napětí s fenomenologií organického života než ortodoxní (pan)selekcionizmus (There is a smaller tension between the non-adaptationist conceptions of evolution and the phenomenology of organic life than between the latter and the orthodox (pan)selectionism) In: Nosek, J, Havlík, V. (Eds.): Evoluce a věda. Sborník příspěvků (Evolution and Science. Proceedings), p. 197-216. OPS, Nymburk, 2008.
 • Vácha, Jiří: Centrální paradigma darwinizmu a kauzální uzavřenost (The central paradigm of darwinism and the causal closure) In: Sousedík, P. (ed.): Ozvěny Fregovy filosofie (The Echoes of the Frege´s Philosophy), p. 149-184. Filozofický ústav SAV- Filozofický ústav AV ČR (Institute of Philosophy, Slovak Academy of Sciences – Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic), Bratislava, 2009.
 • Vácha, Jiří: Darwinizmus a světový názor v 21. století (Darwinism and the world-view in the 21st century) In: Loužek, M. (ed.): Charles Darwin. Dvě stě let od narození. Sborník textů (Charles Darwin. Two hundred years since his birthday. Proceedings), p. 41-60. Centrum pro ekonomiku a politiku (Center for economics and politics), Praha, č. 78/2009.
 • Vácha, Jiří: Dawkins dospěl na vrchol Hory nepravděpodobnosti (Dawkins reaching the top of the Mount Improbable) In: Hanuš, J. a Vybíral, J. (eds.): Dawkins pod mikroskopem. Diskuse nad knihou Richarda Dawkinse Boží blud (Dawkins under the microscope. A discussion on the Richard Dawkins´s book The God delusion), p. 71-91. CDK (Centre for Democracy and Culture), Brno, 2010 (See Full articles in English).
 • Vácha, Jiří: Individualita jako biologická báze subjektivity (Individuality as a biological basis of subjectivity) In: Dolák, A. (ed.): Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci (Subject in Modern Surroundings, Language and Communication). Ostravská univerzita, Ostrava, 2016, p. 13-51.
 • Vácha, Jiří: Jáství jako fenomén vnitřní zkušenosti (The Self as a phenomenon of the internal experience) In: Dolák, A. (ed.): Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci (Subject in Modern Surroundings, Language and Communication). Ostravská univerzita, Ostrava, 2016, p. 91-115.
 • Vácha, Jiří: Etablovaná biologie jako Jonasův „matematický bůh“ a z toho plynoucí důsledky (Entrenched Biology as the Jonas´s „mathematical god“ and the consequences thereof). In: Drozenová, W., Šimek, V. a kol.: Filosofie Hanse Jonase (Philosophy of Hans Jonas). Filosofia, Praha, 2019, p. 89-108.
 • Vácha, Jiří: Meze darwinismu (Limits to Darwinism). Masarykova univerzita, Brno, 2020, 366 stran (In Czech, Abstract in English). 5 Apendixů (www.press.muni.cz/meze-darwinismu).